Home
Massage
Email
Haptonomie
Luisterlessen
Thema's
Hier doet het pijn
Ontspandag
Disclaimer
Tetanus
Tetanus (spreek uit: Téé-ta-nus, met de nadruk op Tee) immunisatie, beter bekend als
'de prik tegen straatvuil' is één van de meest geadviseerde injecties voor reizigers naar
verre oorden. Bijna iedereen die na 1953 geboren is tegen tetanus geïmmuniseerd; niet
één keer, maar tot en met het negende levensjaar wel zes keer. Toch is het is
raadzaam om bij sport een herhalingsinjectie te halen omdat met het ouder worden de
weerstand tegen Tetanus afneemt.

Tetanus is een verschrikkelijke ziekte. Wanneer een wond met de Tetanus bacterie
geïnfecteerd raakt, produceert deze een gifstof. Het gif bindt zich aan de zenuweinden
en veroorzaakt aanhoudende verkrampingen van de spieren. Vaak begint het met de
kaakspieren; vandaar de lekenterm voor tetanus 'kaakklem'. De verkramping van de
spieren kan zo sterk zijn dat botten breken. De behandeling van tetanus patiënten
bestaat uit toedienen van spierverslappende medicijnen en verpleging in een donkere
en geluidarme omgeving. Iedere prikkel, dus ook licht en geluid, kan namelijk een
verkramping veroorzaken. In extreme gevallen moet de patiënt verlamd worden om de
verkramping van de spieren tegen te gaan. In dergelijke gevallen moet kunstmatige
beademing plaatsvinden.

Niet alleen worden aan mensen die verre vakantiereizen maken tetanusinjecties
gegeven, maar ook aan mensen die gewoon in Nederland blijven. Dit gebeurt na de
grote of kleinere verwondingen van alle dag. Lang niet altijd zijn het grote en ernstige
met straatvuilverontreinigde verwondingen die tot tetanus leiden. Heel vaak zijn het
juist kleine -wondjes waarbij iemand er niet eens aan denkt om een tetanusinjectie te
halen! Ook vindt de verwonding heel vaak binnenshuis plaats of' door de prik door de
doorn van een roos, een diepe speldenprik of een mensenbeet.

Vaccin
Ter voorkoming van Tetanus zijn er twee verschillende stoffen die toegediend kunnen
worden. Het vaccin dat zorgt ervoor dat het lichaam antistoffen tegen de
tetanusbacterie gaat maken. Het duurt dan enige tijd voordat de afweerstoffen
aangemaakt zijn. Wanneer directe afweer tegen een mogelijke infectie nodig is, zoals
bij verwondingen het geval is, worden in een aantal gevallen (zie schema) ook
'anti-tetanus immunoglobulinen' toegediend. Dit zijn kant en klare, direct werkzame,
antistoffen tegen de bacterie die je zo kan inspuiten. Deze antistoffen worden uit het
bloed van mensen bereid en heten daarom 'Menselijk Anti Tetanus Immuno Globulinen'
(M.A.T.I.G.)
Tetanus komt overal in de wereld voor, het meest in de ontwikkelingslanden. Dat is een
belangrijke reden om mensen die een verre reis gaan maken te adviseren zich tegen
tetanus te laten inenten.

De wereldgezondheidsorganisatie adviseert regelmatige vaccinatie: eenmaal in de tien
Jaar. Er is dan voortdurend een afdoende bescherming tegen tetanus aanwezig.

Vaccinatierichtlijn, laatste vaccinatie:
-minder dan vijf jaar geleden geen
-5 tot 10 jaar geleden vaccin
-meer dan 10 jaar geleden vaccinatie + anti tetanus immunoglobuline
-Nooit gevaccineerd / onbekend volledig schema
-Binnen 24 uur na verwonding vaccin + M.A.T.I.G.
-Een maand na verwonding vaccin
Zeven maanden na verwonding vaccin

Tetanus komt niet zo vaak voor, maar ieder geval van tetanus is er één teveel.
(Bewerking uit EHBO Voorpost 6-1999)