Home
Massage
Email
Haptonomie
Luisterlessen
Thema's
Hier doet het pijn
Ontspandag
Disclaimer
Sport en sauna met reuma
Sportief bewegen met reumato´de artritis (Reuma) 

Bewegen: gezond en nog leuk ook!

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is bovendien nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Meer bewegen is juist voor mensen met reumato´de artritis een goed idee.

Wat is reumato´de artritis (Reuma)?

Reumato´de artritis (reuma) is een ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking van meerdere gewrichten (polyartritis). De ziekte uit zich meestal na het twintigste levensjaar en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Ontstaan van reuma

Het is nog niet bekend waardoor reuma veroorzaakt wordt. Het is waarschijnlijk een samenspel van verschillende factoren, waarbij bekend is dat erfelijkheid een zeer kleine rol speelt. Een andere factor kan een ontregeling van het eigen afweersysteem zijn. Op dit moment wordt onder- zoek gedaan naar de invloed van hormonen op het ontstaan van reuma. Reuma wordt niet veroorzaakt door een koud en vochtig klimaat. Wel is bekend dat weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op de klachten.

Symptomen van reuma

Gewrichtsontsteking is een fundamenteel kenmerk van reuma. De optredende pijn, stijfheid en zwelling geven aan- leiding tot functiebeperking. U kunt uw gewricht minder goed gebruiken. Door de gewrichtsontstekingen kunnen gewrichtsbeschadigingen optreden. Dit kan op haar beurt weer leiden tot misvormingen en een functiebeperking. Andere klachten die mensen met reuma kunnen hebben zijn: vermoeidheid, pijn, gewichtsverlies en koorts. Soms kan het ook gaan om stoornissen van bepaalde organen, zoals het hart, de bloedvaten, de longen, de zenuwen en de nieren. Reuma is dus een ziekte die op het hele lichaam ingrijpt.

Behandeling van reuma

Voor reuma bestaat geen genezende behandeling. De ziekte kan soms wel vanzelf overgaan. De behandeling die er is, is gericht op het remmen van het ziekteproces en verlichting van de klachten, behoud van optimale beweeglijkheid en het leren omgaan met de ziekte.

 • Er zijn twee soorten medicijnen die gebruikt worden: medicijnen die het ziekteproces verzachten

 • medicijnen die de symptomen van reuma bestrijden.

De medicijnen die gebruikt worden zijn met name bedoeld voor de bestrijding van symptomen als pijn en stijfheid. Onnodige bewegingsbeperking kan hierdoor voorkomen worden. De medicijnen onderdrukken de activiteit van de ziekte met als doel het verbeteren van de algemene conditie en het beperken van de gewrichtsbeschadiging. De keuze van de medicijnen hangt af van een aantal factoren: de ernst van uw ziekte, de bijwerkingen van de medicijnen en de reactie op het middel.

Bewegen en gezondheid

Regelmatig bewegen met een matige intensiteit leidt al tot een verbetering van uithoudingsvermogen, spierkracht, lichaamssamenstelling en algeheel welbevinden. De kans op bepaalde ziektes neemt af. U zult zien dat zich een stuk prettiger voelt als u regelmatig in beweging komt.

Bewegen en reuma

Door goed gedoseerde lichaamsbeweging kan de spierkracht worden vergroot en bewegingsbeperking geheel of gedeeltelijk voorkomen worden. Voer daarom sportieve activiteiten onder deskundige begeleiding uit. Uw gewrichten mogen niet overbelast worden. Na de activiteiten mag u zich niet langdurig vermoeid hoeven voelen. Wanneer warmte en zwelling van een gewricht optreedt, moet dit gezien worden als een teken van ontsteking. Dit gewricht is op dat moment niet meer geschikt voor belastende sport- en spelactiviteiten. Bewegingsactiviteiten waarbij de gewrichten vrijwel niet belast worden, blijven echter wel goed mogelijk.

Bewegingsadvies

Sportactiviteiten die goed uitvoerbaar zijn, zijn: recreatief zwemmen, gymnastische oefeningen en Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Bij deze activiteiten worden de aangedane gewrichten niet te zwaar belast. Voor andere sporttakken zal persoonlijk gekeken moeten worden naar de overbelastingscomponenten. De sportadvisering bij reuma is dan ook een individuele aangelegenheid. Bij een Sport Medisch Advies Centrum (SMA) kunt u hiervoor goed terecht. Belangrijk doel van sportactiviteiten bij reuma is een algemene ontspanning. Activiteiten als tai-chi en yoga kunnen hieraan bijdragen.

Wanneer zich een acute fase van reuma voordoet, moeten de sportieve activiteiten aangepast worden. Als uw gewrichten niet langer pijnlijk en gezwollen zijn, kunt u, na overleg met de fysiotherapeut of arts, weer aan de slag. Een goede opstap is het gebruik van lichte gewichten, met een groot aantal herhalingen. Lichaamsbeweging kan ertoe bijdragen dat u in het dagelijks leven beter functioneert doordat uw mobiliteit vergroot wordt.

Samen bewegen

Bewegen in groepsverband is leuk en motiverend. Veel reumapatiŰntenverenigingen organiseren hydrotherapiegroepen. Hier kunt u, in verwarmd water en onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeut, gericht oefenen. De oefeningen in het water worden gecombineerd met oefeningen op het droge. U zult merken dat u gemakkelijker de discipline van regelmatig bewegen op kunt brengen als u meedoet in een vaste groep. Adressen van hydrotherapiegroepen kunt u opvragen bij de ReumapatiŰntenbond.

Belangrijk voor de begeleiding

U kunt doorgaans zelf het beste aangeven welke sportieve activiteiten u wel en welke activiteiten u niet kunt doen. Vertel dit dan ook aan uw begeleider, zodat hij hier rekening mee kan houden.

Bespreek daarnaast met uw behandelend arts of therapeut welke sportieve activiteiten voor u geschikt zijn.

Beweegtips

Hier volgen nog een paar tips om op verantwoorde wijze in beweging te komen en te blijven:

 • kies activiteiten die u leuk vindt en die bij u passen. Ga gerust eens kijken voor u besluit mee te doen.

 • beweeg bij voorkeur in groepsverband; dat kan motiverend werken.

 • overleg met uw behandelend arts of therapeut voordat u met nieuwe activiteiten begint.

 • beweeg op zoveel mogelijk dagen van de week.

 • overbelast uw gewrichten niet; luister goed naar uw lichaam.

 • herhaal oefeningen wanneer uw gewrichten niet langer pijnlijk en gezwollen zijn.

 • neem niet deel aan sportactiviteiten wanneer u zich koortsig voelt.

 • neem spierversterkende oefeningen op in uw dagelijkse ritme.

 • geef uzelf de ruimte om tijdens een activiteit even rust te nemen. Neem even gas terug als u moe of buiten adem bent.

 • bouw duur, intensiteit en de frequentie van activiteiten langzaam op.

 • hydrotherapiegroepen zijn zeer geschikt voor mensen met reuma.

Kortom, als u Iet op deze tips, dan kunnen reuma en verstandig bewegen een uitstekend en vooral gezond koppel vormen.

Meer informatie over bewegen met een reumatische aandoening?

Neem dan contact op met het reumafonds

Bron: folder Nederland in Beweging (NOC*NSF)

 

Is sauna goed of slecht voor (chronische reuma).
De klachten en het ziekteverloop, alsmede de medische behandeling, verschilt sterk per persoon. Wat voor de ene patiŰnt heilzaam kan zijn, werkt voor de ander averechts. En dat geldt ook voor het spel van warm en koud in de sauna.

Hoewel er weinig literatuur te vinden is in de wetenschappelijke medische literatuur van de laatste tien jaar over het onderwerp "Reuma en sauna" kan in zijn algemeenheid wel gesteld worden dat voor de chronische ontstekingsziekten (reumato´de artritis) de sauna een pijnstillend effect kan hebben.

U merkt wel: de vraag of sauna goed of slecht is voor mensen met reumato´de artritis is makkelijker gesteld dan beantwoord.

Mensen met reumaklachten doen er in alle gevallen goed aan hun saunabezoek zo in de richten dat zij zich er prettig bij voelen.

Het is verstandig vooraf met de behandelend arts over uw saunabezoek te spreken.

Bron: Nederlandse Sauna Vereniging

 

Reuma en seksualiteit