Home
Massage
Email
Haptonomie
Luisterlessen
Thema's
Hier doet het pijn
Ontspandag
Disclaimer
Hypertensie (hoge bloeddruk)

Sportief bewegen en sauna met hoge bloeddruk (Hypertensie) 

Duurtraining heeft een gunstig effect op uw bloeddruk. Na een training verlaagt uw bloeddruk. Een half uur per dag sportief bewegen is een gezond streven

 

• Bewegen: gezond en nog leuk ook

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is bovendien nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Meer bewegen is juist ook voor mensen met hypertensie (hoge bloeddruk) een goed idee. U zult zien dat u zich een stuk prettiger voelt wanneer u regelmatig in beweging komt en blijft.

• Wat is bloeddruk?

Het hart pompt bloed door de bloedvaten. Dit bloed vervoert zuurstof en voedingsstoffen naar alle delen van het lichaam en voert afvalstoffen af. Op de wanden van de bloedvaten staat altijd een bepaalde druk, dit is de bloeddruk. De bloeddruk is afhankelijk van twee factoren: de weerstand van de vaatwand en de kracht waarmee het hart bloed door de bloedvaten perst. Op het moment dat het hart samentrekt wordt er veel bloed door de slagaders geperst en wordt de druk op de vaatwanden hoger. Dit is de bovendruk of systolische druk. Vervolgens ontspant het hart zich waardoor de druk op de vaatwanden afneemt. Dit is de onderdruk of diastolische druk. De ideale bloeddruk heeft een waarde van 120/80 (bovendruk/onderdruk) millimeters kwik. Er bestaat wel een differentiatie naar leeftijd. 

• Wanneer is de bloedruk te hoog?

Een bloeddruk van 160/95 mm kwik of hoger, is hypertensie of hoge bloeddruk. Of bij u de bloeddruk te hoog is, hangt af van een aantal factoren. Zo kan het hebben van andere ziekten, bijvoorbeeld diabetes mellitus (suikerziekte) of een nierfunctiestoornis de oorzaak van een hoge bloeddruk zijn. De bloeddruk schommelt. ‘s Ochtends is de bloeddruk meestal lager dan ‘s avonds. Inspanning en emoties (opwinding, stress en blijdschap) kunnen uw bloeddruk tijdelijk verhogen. Dit is ongevaarlijk. Alleen een constant verhoogde bloeddruk heeft consequenties. 

• Oorzaken van hoge bloeddruk

Er bestaan twee soorten hoge bloeddruk. De meest voorkomende is de ‘essentiële hypertensie’. Hiervan is de oorzaak onbekend. Er zouden erfelijke factoren mee kunnen spelen: wanneer uw ouders of grootouders last hadden of hebben van een hoge bloeddruk, heeft u zelf ook meer kans op een hoge bloeddruk. De ‘secundaire hypertensie’ wordt veroorzaakt door een ziekte of afwijking, die vaak met de nieren te maken heeft. Daarnaast hebben verkeerde leefgewoonten een nadelige invloed op de bloeddruk, zoals roken, teveel alcohol, voeding met teveel zout en vet, stress en overgewicht. Ook te weinig lichaamsbeweging kan een negatieve invloed op uw bloeddruk hebben. 

• Gevolgen van hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk richt veel schade aan in het lichaam, vooral aan de bloedvaten. Hierdoor kunnen ernstige problemen ontstaan in de hersenen, nieren, de ogen en het hart. Ook neemt de kans op het krijgen van een hartinfarct toe, omdat het hart bij vernauwing van de kransslagaders niet meer voldoende zuurstof krijgt. Het pompen tegen een (te) hoge bloeddruk is schadelijk voor de hartspier. Hoge bloeddruk is de belangrijkste oorzaak van een CVA (beroerte, herseninfarcten en hersenbloedingen). Door hoge bloeddruk kunnen nieren en ogen beschadigd raken. Beschadigde nieren doen de bloeddruk verder stijgen en kunnen hun taak, het reinigen van het bloed van afvalstoffen, niet meer goed uitvoeren. De bloedvaten van het netvlies van de ogen raken door hoge bloeddruk beschadigd. Slechtziendheid kan hiervan het gevolg zijn. 

• Medicatie

Medicijnen die gebruikt worden om een hoge bloeddruk tegen te gaan zijn bètablokkers, vaatverwijders, plastabletten en ACE-remmers/alfa2-receptorblokkers. Bètablokkers zorgen voor minder hartslagen per minuut. Het hart werkt hierdoor minder snel, waardoor minder bloed door het lichaam wordt gepompt. Vaatverwijdende middelen geven meer ruimte in het bloedvat. De doorstroming van het bloed in de bloedvaten neemt hierdoor toe, terwijl de druk in de vaten afneemt. Plastabletten bevorderen de zoutuitscheiding door de nieren. Zout neemt vocht mee. Er zit dan minder vocht in de bloedvaten, waardoor de bloeddruk lager wordt. ACE-remmers en AIIreceptorblokkers hebben ondermeer een positief effect op de vaatwand en geven vaatverwijding. Sommige medicatie kan in combinatie met sportief bewegen negatief uitpakken. Door de medicatie kunnen uw uithoudingsvermogen en prestatievermogen verminderen. Vraag advies aan uw behandelend arts over de sportieve mogelijkheden bij het gebruik van medicijnen tegen hoge bloeddruk. 

• Bewegen en hoge bloeddruk

Wanneer u zich inspant, zal uw bloeddruk oplopen. De mate waarin uw bloeddruk oploopt wordt door een aantal factoren bepaald, zoals de intensiteit van de (sport)activiteit en de ingeschakelde spiergroepen. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat ten gevolge van training bij mensen met hypertensie de bloeddruk na afloop van de training wel degelijk verlaagt. De daling van de bloeddruk wordt geschat op ongeveer 10 millimeters kwik. Voor uw gezondheid is deze daling van groot belang.

 • Bewegingsadvies

Bij de keuze voor bepaalde bewegingsactiviteiten is het vooral belangrijk dat u de activiteiten leuk vindt. Heeft u een hoge bloeddruk die voldoende onder controle is en waarbij geen complicaties optreden, dan kunt u deelnemen aan intensieve sporten als bijvoorbeeld tennis, squash en hardlopen. Heeft u echter een te hoge moeilijk behandelbare bloeddruk, dan zal uw arts u rustige activiteiten als mikspelen (bijv. jeu de boules) en tai-chi (Oosterse bewegingsleer) kunnen aanbevelen. Wilt u niet sporten in competitieverband, maar meer in de recreatieve sfeer, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan sportief wandelen, fietsen, zwemmen of langlaufen. Het is gebleken dat regelmatige duurtraining een gunstig effect heeft op de bloeddruk bij mensen met hypertensie. Vooral bij ouderen met een hoge bloeddruk blijkt een matig intensief trainingsprogramma een groter effect te hebben op het verlagen van de bloeddruk dan een zwaar trainingsprogramma. De meeste balsporten worden bij ernstige hypertensie meestal afgeraden, vanwege de kortdurende explosieve inspanningen.

Beweegtips

Hier volgen tips om op verantwoorde wijze in beweging te komen en te blijven:

• Kies een activiteit die u leuk vindt en die bij u past.

• Bekijk uw sportieve mogelijkheden met uw behandelend arts in relatie tot medicijnen tegen een hoge bloeddruk.

• Overleg met uw (sport)arts of fysiotherapeut voordat u met nieuwe activiteiten begint.

• Licht uw begeleider in dat u een hoge bloeddruk heeft. Deze kan er dan op toezien dat u zich niet teveel inspant.

• Bouw duur, intensiteit en frequentie geleidelijk op.

• Laat regelmatig uw bloeddruk controleren.

• Rust even uit wanneer het te inspannend wordt en laat u niet opjutten om door te gaan.

• Minimaal een half uur per dag sportief bewegen is een gezond streven.

• Vergeet niet dat op de fiets boodschappen doen en wandelend een brief posten ook gezond bewegen is.

• Vergeet vooral niet te genieten! 

Kortom, als u let op de spelregels, dan kunnen hypertensie en sportief bewegen een uitstekend en vooral ook een gezond koppel vormen!

Meer informatie?

Nederlandse Hartstichting                       

Postbus 300                                                   

2501 CH Den Haag                                          

Telefoon: 0900-3000 300  (infolijn)                     

www.hartstichting.nl

Bron: sportiefbewegen.nl en Nederland in Beweging (NOC*NSF)

 

Sauna en bloeddruk.

Uw bloeddruk is niet altijd constant. Hij stijgt als u zich opwindt of zenuwachtig maakt of wanneer u eet. Hij daalt als u slaapt of als u rustig en ontspannen bent. Maar wat gebeurt er met uw bloeddruk in de sauna?

Door de hoge temperatuur in de saunacabine worden de bloedvaten wijder, met name de bloed vaatjes in de huid. Het bloed heeft dus niet alleen minder weerstand in de bloedvaten maar ook een veel groter stroomgebied. Het gevolg hiervan is dat de bloeddruk daalt. Hoe hoger die bloeddruk is hoe meer hij zal dalen.

Bij het afkoelen gebeurt het tegenovergestelde. De bloedvaatjes worden weer nauwer of sluiten zich.
Het bloed heeft weer een kleiner stroomgebied en een grotere weerstand. Met als gevolg dat de bloeddruk stijgt. Bij mensen met lage bloeddruk meer dan bij mensen met een normale bloeddruk.
Waarmee we maar willen zeggen dat sauna een regulerende invloed heeft op uw bloeddruk.

Maar daar hoort wel wat bij.

Je moet je in de sauna wel aan de regels houden. Dat houdt iedere goede sauna-exploitant zijn gasten steeds weer voor. In woord en geschrift.

En uw bloeddruk vertelt u dat het geen loze praatjes zijn. Want als u zich in de sauna niet aan de regels houdt - u zich niet rustig en ontspannen gedraagt; u zich niet volgens de richtlijnen afkoelt na het saunabad; u het warme voetenbad vergeet; ja,... dan doet de sauna u geen goed. Dan raakt uw gestel in de war, dan schommelt uw bloeddruk veel te sterk.

Dan zult u zich ook niet prettig voelen na een saunabad. Samenvattend kunnen we het zo zeggen:

Sauna is gezond, ook voor uw bloeddruk, maar de regels goed hanteren is een bloedserieuze zaak.

Het is overigens raadzaam om, voor uw saunabezoek, even met uw huisarts hierover te overleggen.

Bron: Nederlandse Sauna Vereniging